Space Academy

Børnene er vores største kilde til viden

En forandringsproces i øjenhøjde

Vores konsulent Katrine Bagnkop er uddannet folkeskolelærer og har mange års erfaring både indenfor undervisning, ledelse og projektledelse.


Gennem samskabende og aktive læreprocesser sætter hun gang i idegenereringen på en sjov og innovativ måde.


Vores Space Academy handler om at skabe en bæredygtig udviklingsproces hos jer - ikke om at implementere grafiske design på jeres skole. 

Læringsmiljøer i børneperspektiv

En bærdygtig måde at arbejde med inklusion, hvor vi sammen sætter eleverne i centrum og giver dem en stemme.


Vi tager udgangspunkt i både det fællesskabende og aktiverende læringsmiljø.


Sammen skaber vi nye pædagogiske, didaktiske og organisatoriske tilgange til at øge elevernes læring og trivsel.


Vigtigst af er alt - dialogen!


Så tøv ikke med at invitere os ud til en uforpligtende snak om hvordan vi kan støtte jer i udviklingen af jeres fysiske rammer.

Konsulent i bæredygtige udviklingsprocesser. Tryk På Skole sætter tingene i børne perspektiv.