Bæredygtig udvikling hos Tryk På Skolen

Vi er ikke i mål endnu, men vores mindset er klart - vi vil søge hele tiden at gøre mere og blive endnu bedre!

Læs nedenunder hvor langt vi er i arbejdet med verdensmålene.

Køb verdensmålene på folie hos Tryk På Skolen og støt et godt formål for børn og unge.
Køb verdensmålene på folie hos Tryk På Skolen og støt et godt formål for børn og unge.
Køb verdensmålene på folie hos Tryk På Skolen og støt et godt formål for børn og unge.
Køb verdensmålene på folie hos Tryk På Skolen og støt et godt formål for børn og unge.
Køb verdensmålene på folie hos Tryk På Skolen og støt et godt formål for børn og unge.

Inden 2020 skal antallet af globale dødsfald og tilskadekomster som følge af trafikulykker halveres.


Hos Tryk På Skolen er trafiksikkerhed vigtig. Når du ser vores biler på landevejene vil du opleve vi altid overholder fartgrænserne.

Fart står bag halvdelen af alle trafikulykker - her kan du være 100% sikker på der ikke står Tryk På Skolen på bilen i rabatten.

Uddannelsesinstitutioner skal bygges og opgraderes, så de tager hensyn til barnets tarv, handicap og køn, og så de skaber et sikkert, ikkevoldeligt, inkluderende og effektivt læringsmiljø for alle.


Tryk På Skolen består af ildsjæle, som brænder for at skabe inkluderende, aktiverende og motiverende læringsmiljøer for alle børn.

Vi er selv uddannede skolelærere og har alle haft berøring med børn, som har svært ved at begå sig indenfor det "normale". Vi mener at "for at behandle børn ens, må vi behandle dem forskelligt". Børn fortjener et ligeså godt arbejdsmiljø som voksne, hvor de har mulighed for at synliggøre deres kompetencer - hvordan de nu end måtte kommer til udtryk.

Derfor går al overskuddet fra salget af Verdensmålene til et almennyttigt formål for børn og unge.

Kvinder skal sikres fuld og effektiv deltagelse og lige muligheder for lederskab på alle niveauer i beslutningsprocesser inden for politik, økonomi og det offentlige liv.


Tryk På Skolen er etableret af en kvinde og drives fortsæt af Katrine, som etablerede virksomheden i 2018.

Hos Tryk På Skolen tror vi på at en ligelig fordeling af kønnene er at foretrække. Det er gennem vores forskelligheder vi kan bidrage med nye vinkler og andre perspektiver i dagligdagen.

Hos Tryk På Skolen kommer mennesket og kompetencerne før kønnet.

Inden 2030 skal der opnås universel og lige adgang til sikkert drikkevand til en overkommelig pris for alle.


Hos Tryk På Skolen drikker vi altid vand fra hanen. Vi har genbrugelige drikkedunke til opfyldning. På den måde bruger vi ikke unødvendige ressourcer i vores indtag, 

Indenlandsk materialeforbrug, indenlandsk materialeforbrug pr. indbygger og indenlandsk materialeforbrug pr. BNP.


Hos Tryk På Skolen prioritere vi lokale samarbejdspartnere. På den måde sikrer vi os at vores omsætning bliver i vores lokalsamfund og bidrager til at kommunen kan blive endnu dygtigere til at skabe gode vilkår for sine borgere.

Via et tæt samarbejde har vi stort indblik i hvordan vores produkter behandles i produktionsprocessen og er bevidste om hvilke arbejdsvilkår vores samarbejdspartneres medarbejder arbejder under.

Al overskuddet fra salg af FNs Verdensmål går til et almen nyttigt formål for børn og unge.

Følg med på vores facebookside